Doskonalimy, usprawniamy
i rozwijamy polskie samorządy

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Znaleźć oszczędności

Wiemy z doświadczenia, że w każdym samorządzie, także Twoim, niezależnie od jego wielkości i kondycji, można znaleźć oszczędności. Przyglądamy się z uwagą gospodarce finansowej, organizacji pracy w urzędzie i podległych jednostkach oraz wydatkom bieżącym i inwestycjom.

więcej (...)

Zrestrukturyzować koszty

Podejmujemy się restrukturyzacji kosztów gminy lub powiatu, gdy wymaga tego postępowanie ostrożnościowe albo naprawcze. Przychodzimy także z pomocą, aby zracjonalizować zarządzanie długiem, zrestrukturyzować go i obniżyć koszty finansowania dłużnego...

więcej (...)

Zwiększyć dochody gminy lub uzyskać finansowanie

Znajdujemy sposoby zwiększenia dochodów własnych gminy np. w obszarze gospodarki nieruchomościami. Pomagamy samorządom w planowaniu i przeprowadzaniu przetargu na kredyt, w emisji obligacji komunalnych albo przychodowych oraz w realizacji...

więcej (...)

Zrestrukturyzować urząd i zoptymalizować koszty organizacyjne

Warto na bieżąco analizować i upewniać się, czy urzędnicy robią to, co trzeba, tak, jak trzeba i wtedy, kiedy trzeba. Służy temu realizowany przez nas audyt organizacyjny oraz analiza obciążenia stanowisk pracy w JST. W drugim kroku reorganizujemy pracę urzędu gminy i podległych jednostek...

więcej (...)

Przeprowadzić audyty optymalizacyjne

Doradzamy, co możesz zrobić lepiej i oszczędniej. Dociekliwie analizujemy skuteczność, sprawność i zgodność z przepisami prawa procesów finansowych oraz organizacji pracy urzędu i jednostek podległych. Przeprowadzamy m.in. następujące audyty...

więcej (...)

Sporządzić budżet, WPF, plany i strategie

Sporządzamy albo recenzujemy projekty budżetów i wieloletniej prognozy finansowej. Profesjonalnie opracowujemy raporty o stanie miasta / gminy, strategie rozwoju, strategie rozwiązywania problemów społecznych, lokalne programy rewitalizacji i inne dokumenty planistyczne. 

więcej (...)

Zespół

Poznaj nas

Pasjonujemy się samorządem i lokalnymi wspólnotami. Wiemy, że tworzą unikalne więzi oraz najbliższe środowisko każdego z nas, a jednocześnie stanowią o jakości życia Polaków. Wspieramy instytucje samorządowe w rozwijaniu się i doskonaleniu. Tworzymy zespół ekspertów o wysokich kompetencjach. Droga zawodowa każdego z nas związana jest...

więcej (...)

Najnowsze publikacje

Budżety JST w dobie koronawirusa

Pandemia COVID-19 obok zagrożenia epidemiologicznego przyniosła także bolesne skutki gospodarcze, zmniejszone radykalnie obroty firm, postojowe zamiast wypłaty wynagrodzeń, zwolnienia pracowników - wszystko to będzie bardzo negatywnie oddziaływało na budżety jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wpływy z udziałów w PIT i CIT to jedne z największych pozycji dochodów.

więcej (...)

Komu zabrać? Komu zostawić?

To najczęściej zadawane pytania, gdy samorządowcy muszą oszczędzać. W przypadku małych gmin sprawa jest oczywista, wszyscy się znają, budżety są na tyle małe (przejrzyste), że obywatelska kontrola relatywnie większej ilości radnych wymusza podejmowanie działań logicznych.

więcej (...)

Szukaj tam, gdzie nie widzisz

"Mamy oszczędzać" - powiedział jak zawsze skarbnik. Ale jest gorzej... Główny szef powiedział to samo. No to zaczynamy szukać. Najpierw zawsze emocje - zabrać tym, których nie lubimy :). Potem już spokojnie, zaczynamy patrzeć na liczby i opisy do nich.

więcej (...)

Jaka przyszłość obligacji przychodowych?

Emisja obligacji przychodowych nie jest obecnie popularnym sposobem finansowania inwestycji komunalnych. Do tej pory zdecydowało się na to osiem podmiotów (trzy gminy i pięć spółek komunalnych). Dzieje się tak m.in. dlatego, że emisja przedmiotowych papierów wartościowych stanowi dużo trudniejszy proces i wymaga większych nakładów

więcej (...)