Dlaczego my?

Pasjonujemy się samorządem i lokalnymi wspólnotami. Wiemy, że tworzą unikalne więzi oraz najbliższe środowisko każdego z nas, a jednocześnie stanowią o jakości życia Polaków. Wspieramy instytucje samorządowe w rozwijaniu się i doskonaleniu. Tworzymy zespół ekspertów o wysokich kompetencjach. Droga zawodowa każdego z nas związana jest z samorządem. Znajdziesz w naszym gronie osoby, które kierowały regionalną izbą obrachunkową, przewodziły jednostce samorządu terytorialnego, były skarbnikami… Jako analitycy finansowi, doradcy organizacyjni i prawni poznaliśmy samorząd w każdym aspekcie, wykonując dziesiątki prac polegających m.in. na pozyskiwaniu finansowania, zwiększaniu wydajności, restrukturyzacji długu i kosztów, reorganizacji pracy urzędów i jednostek podległych, sporządzaniu projektów budżetów oraz strategii.

Janusz Buzek

Prezes Zarządu, z wykształcenia ekonomista i psycholog, od 2003 roku przedsiębiorca oraz doradca samorządów i przedsiębiorstw, w tym spółek komunalnych. Wieloletni współpracownik i ekspert Ogólnopolskiego Centrum Edukacji i Samorządu oraz Eurofinance Training. Samorządowiec - radny IV kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego oraz radny Bielska-Białej bieżącej kadencji.

Adam Matusiewicz

Szef Działu Analiz i Ekspertyz, z wykształcenia księgowy, skarbnik miasta Pszczyna (2000-2007), wicewojewoda śląski (2007-2010), twórca bezprecedensowego wzrostu dochodów z majątku Skarbu Państwa. W latach 2010-2012 marszałek województwa śląskiego, zostawiający za sobą głęboko zrestrukturyzowane pod względem kosztów szpitale i spółki samorządowe. Od 2013 roku doradca samorządów i przedsiębiorstw także w zakresie dotacji unijnych i projektów inwestycyjnych.

Natalia Losa

Opiekun Klienta, pracę zawodową łączy ze studiami na anglojęzycznym kierunku International Business na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jej pasją jest nauka języków obcych. Z zainteresowaniem śledzi także aktualności ze świata rachunkowości i finansów.