Budżety JST w dobie koronawirusa

Pandemia COVID-19 obok zagrożenia epidemiologicznego przyniosła także bolesne skutki gospodarcze, zmniejszone radykalnie obroty firm, postojowe zamiast wypłaty wynagrodzeń, zwolnienia pracowników - wszystko to będzie bardzo negatywnie oddziaływało na budżety jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wpływy z udziałów w PIT i CIT to jedne z największych pozycji dochodów.

Komu zabrać? Komu zostawić?

To najczęściej zadawane pytania, gdy samorządowcy muszą oszczędzać. W przypadku małych gmin sprawa jest oczywista, wszyscy się znają, budżety są na tyle małe (przejrzyste), że obywatelska kontrola relatywnie większej ilości radnych wymusza podejmowanie działań logicznych.

Szukaj tam, gdzie nie widzisz

"Mamy oszczędzać" - powiedział jak zawsze skarbnik. Ale jest gorzej... Główny szef powiedział to samo. No to zaczynamy szukać. Najpierw zawsze emocje - zabrać tym, których nie lubimy :). Potem już spokojnie, zaczynamy patrzeć na liczby i opisy do nich.

Jaka przyszłość obligacji przychodowych?

Emisja obligacji przychodowych nie jest obecnie popularnym sposobem finansowania inwestycji komunalnych. Do tej pory zdecydowało się na to osiem podmiotów (trzy gminy i pięć spółek komunalnych). Dzieje się tak m.in. dlatego, że emisja przedmiotowych papierów wartościowych stanowi dużo trudniejszy proces i wymaga większych nakładów

Wzięcie kredytu czy emisja obligacji?

Wzięcie kredytu czy emisja obligacji?. Co różni obligacje od kredytu? Cztery najważniejsze cechy: JST, emitując obligacje zaciąga zobowiązanie u wielu wierzycieli, a w przypadku brania kredytu – zazwyczaj u jednego, w przypadku emisji obligacji bank, którego rola jest zawężona

Jaka przyszłość obligacji przychodowych?

Data publikacji: 03.08.2020

Emisja obligacji przychodowych nie jest obecnie popularnym sposobem finansowania inwestycji komunalnych. Do tej pory zdecydowało się na to osiem podmiotów (trzy gminy i pięć spółek komunalnych). Dzieje się tak m.in. dlatego, że emisja przedmiotowych papierów wartościowych stanowi dużo trudniejszy proces i wymaga większych nakładów pracy niż emisja zwykłych obligacji komunalnych. Widać to m.in. na przykładzie emisji obligacji przychodowych przez Gminę Nysa celem nabycia nieruchomości od FSO S.A. w 2015 r.

Pojawiają się jednak przesłanki przyszłego wzrostu zainteresowania JST emisją obligacji przychodowych. Chodzi o rosnącą od lat skalę zadłużenia samorządów. Na to wkrótce nałoży się kryzys, a może nawet zapaść finansów publicznych w związku z konsekwencjami gospodarczymi wywołanymi epidemią koronawirusa. Można spodziewać się, że coraz więcej gmin będzie borykać się z drastycznym spadkiem nadwyżki operacyjnej i co za tym idzie - niekorzystnym indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia.

Tymczasem dług pochodzący z obligacji przychodowych jest neutralny wobec ustawowych limitów zadłużenia. Ponadto ograniczona jest odpowiedzialność emitenta do przychodów z inwestycji oraz majątku powstałego w wyniku inwestycji. Obligacje przychodowe powinny więc w przewidywalnym horyzoncie czasu zacząć być częściej stosowane. Rzecz jasna nie dotyczy to finansowania bieżących wydatków, ale projektów, w stosunku do których można wyodrębnić strumienie środków pieniężnych służących obsłudze zobowiązań emitenta względem obligatariuszy.

Zamknij