Wszystkie usługi

Zrestrukturyzować urząd i zoptymalizować koszty organizacyjne

Warto na bieżąco analizować i upewniać się, czy urzędnicy robią to, co trzeba, tak, jak trzeba i wtedy, kiedy trzeba. Służy temu realizowany przez nas audyt organizacyjny oraz analiza obciążenia stanowisk pracy w JST. W drugim kroku reorganizujemy pracę urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych, w tym oświatę. Zajmujemy się także tworzeniem Centrum Usług Wspólnych.

Audyt organizacyjny urzędu gminy

Dowiedz się, które obszary w Twoim urzędzie wymagają reorganizacji i w jaki sposób można ten cel osiągnąć.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że samo zidentyfikowanie obszarów wymagających optymalizacji nie jest wystarczające. Z tego powodu realizowany przez nas audyt składa się z dwóch etapów:

 1. Diagnoza aktualnego stanu organizacyjnego urzędu gminy:
  • ocena funkcjonowania kluczowych obszarów działalności jednostki,
  • porównanie bieżącej sytuacji z wyznaczoną wcześniej strategią urzędu.
 2. Wnioski, rekomendacje i propozycje usprawnień:
  • związane z aspektem strukturalnym, jak na przykład optymalizacja rozwiązań składających się na strukturę organizacyjną urzędu,
  • związane z aspektem funkcjonalnym, jak na przykład propozycja zmian składających się na tworzenie skuteczniejszego niż dotychczas systemu przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz urzędu oraz doskonalenie kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Nasi eksperci pomogą uporządkować struktury organizacyjne oraz doprecyzować role i odpowiedzialności w poszczególnych obszarach w celu korzystania z najlepszych praktyk i ciągłego doskonalenia jednostki.

Audyt obciążenia stanowisk pracy w JST

Realizacja tej analizy pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo obciążeni pracą są urzędnicy w Twojej JST. W ramach tej usługi nasi eksperci dogłębnie zbadają wydajność urzędników na konkretnych stanowiskach.

Proces ten prowadzi między innymi do:

 • wykrycia najmniej rentownych obszarów,
 • uzyskania konkretnej informacji na temat ewentualnych braków w etatach.

Analiza taka daje ogląd na rzeczywistą sytuację w kadrach i pozwala zreorganizować urząd tak, aby zmaksymalizować efektywność pracowników.

Stworzenie Centrum Usług Wspólnych w JST

Zoptymalizuj koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych JST i zwiększ efektywność pracy urzędników dzięki wdrożeniu Centrum Usług Wspólnych.

Nasi eksperci przeprowadzą Cię krok po kroku przez cały proces:

 • wykonamy niezbędne analizy prawne i finansowe,
 • pomożemy w wyborze odpowiedniej formy i struktury organizacyjnej,
 • przygotujemy dokumenty potrzebne do rozpoczęcia działania CUW,
 • pomożemy wdrażać metodyki zarządzania projektami,
 • odpowiemy na wszelkie pytania czy wątpliwości związane z implementacją systemów.

Dzięki zastosowaniu CUW możesz zrestrukturyzować urząd tak, aby stał się możliwie najbardziej wydajny.

Skontaktuj się z nami

tel. +48 33 355 40 55
tel. +48 600 26 03 03
biuro@doradcy-samorzadu.pl
Phone