Wszystkie usługi

Zwiększenie dochodów gminy lub uzyskanie finansowania

Znajdujemy sposoby zwiększenia dochodów własnych gminy np. w obszarze gospodarki nieruchomościami.

Pomagamy samorządom w planowaniu i przeprowadzaniu przetargu na kredyt, w emisji obligacji komunalnych albo przychodowych oraz w realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wspieramy także w procesie zwrotu podatku VAT nieodzyskanego w latach ubiegłych.

Zwrot podatku VAT nieodzyskanego w latach ubiegłych

Odzyskaj zaległy podatek VAT z inwestycji dzięki pomocy naszych ekspertów.

Zdajemy sobie sprawę, iż w obliczu aktualnych wydarzeń związanych ze stanem polskiej gospodarki, dla wszystkich JST niezwykle ważne jest każde potencjalne źródło dochodu. W tym celu właśnie aranżujemy obsługę prawną procesu odzyskania podatku VAT nieodzyskanego w latach ubiegłych.

Nasi specjaliści będą czynnie brać udział w całym procesie, odpowiadając na wszelkie pytania czy wątpliwości związane z merytoryką takiego postępowania.

Planowanie i przeprowadzenie przetargu na kredyt

Dzięki naszym ekspertom efektywnie zaplanujesz i przeprowadzisz przetarg na kredyt.

Kredyt długoterminowy jest tradycyjnym sposobem na pozyskanie kapitału do finansowania planowanego deficytu budżetowego lub do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Proces aplikowania o kredyt jest jednak obarczony stosunkowo sformalizowaną konstrukcją prawną i ekonomiczną.

Aby zapewnić powodzenie takiego przedsięwzięcia, niezwykle ważna jest odpowiednia ekspertyza i pomoc w planowaniu i realizacji przetargu na kredyt. Tym właśnie zajmują się nasi specjaliści, którzy w ramach współpracy przeprowadzą m.in. dogłębne analizy i badania rynku. Zapewni to optymalizację całego procesu i pomoże odnieść sukces w zdobyciu potrzebnych funduszy.

Planowanie emisji oraz emisja obligacji komunalnych

Przeprowadź sprawnie, bezpiecznie i tanio emisję obligacji komunalnych.

Emisja obligacji komunalnych jest atrakcyjną formą pozyskania dodatkowych środków na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych. Posiada wiele zalet. Z jednej strony jest to stosunkowo szybki i prosty sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych przez JST, które mogą w ten sposób otrzymać kapitał bezpośrednio z rynku. Z drugiej strony warto zaznaczyć, że obligacje komunalne są jednymi z najbezpieczniejszych papierów wartościowych, co sprawia, że są one niezwykle atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Nic więc dziwnego, iż zyskują one coraz bardziej na popularności.

W ramach tej usługi nasi eksperci kompleksowo zajmą się:

 • zaplanowaniem emisji obligacji komunalnych - w tej fazie przeprowadzamy dogłębną analizę ekonomiczną oraz prawną, która zawiera m.in. opis aktualnej sytuacji ekonomicznej na rynku oraz przygotowanie projektu uchwały dotyczącej emisji obligacji,
 • faktyczną emisją obligacji komunalnych - w tej fazie pomożemy Ci przy realizacji projektu emisji obligacji.

Planowanie emisji oraz emisja obligacji przychodowych

Emisja obligacji komunalnych jest znakomitym sposobem na pozyskanie kapitału, warto jednak zaznaczyć, iż możliwość taka przysługuje tylko, jeśli dana JST wykazuje odpowiedni wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jeśli spełnienie tego warunku nie jest możliwe, dobrym rozwiązaniem jest emisja obligacji przychodowych.

Obligacje przychodowe cieszą się podobnymi zaletami jak obligacje komunalne, są jednak obciążone pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim formalności związane z przygotowaniem takich obligacji są bardziej skomplikowane, co w praktyce oznacza potrzebę wykfalifikowanej ekspertyzy.

W ramach usługi nasi eksperci kompleksowo zajmą się:

 • planowaniem emisji obligacji przychodowych. W tej fazie przeprowadzimy dogłębną analizę ekonomiczną oraz prawną, która będzie zawierać m.in. opis aktualnej sytuacji ekonomicznej na rynku czy też przygotowanie projektu uchwały dotyczącej emisji owych obligacji,
 • faktyczną emisją obligacji przychodowych. W tej fazie pomożemy Ci przy realizacji projektu emisji obligacji.

Audyt systemu gospodarki nieruchomościami w JST

Upewnij się czy system gospodarki nieruchomościami w Twojej JST funkcjonuje prawidłowo dzięki oferowanemu przez nas audytowi.

Nasi eksperci zbadają:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prowadzonej przez JST ewidencji nieruchomościami – sprawdzimy, czy wewnętrzne procedury są odpowiednio opracowane i wdrożone, i czy nie są sprzeczne z powszechnymi przepisami,
 • prawidłowość i efektywność przeprowadzania procesów zbywania nieruchomości.

Prowadzony przez nas audyt pozwala wykryć nieprawidłowości w zarządzaniu systemem gospodarki nieruchomościami i zapobiec ryzyku związanemu z:

 • brakiem lub niezgodnym z przepisami prowadzeniem ewidencji nieruchomości,
 • nieprawidłowością w obszarze organizacji przetargów na zbycie nieruchomości,
 • niezgodnym z przepisami przebiegiem wykupu gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.

Analizy przedrealizacyjne PPP / Studium wykonalności PPP

Znajdź idealnego partnera do Twojego projektu w formie partnerstwa publiczno-prywatnego dzięki wykonywanej przez nas analizie przedrealizacyjnej.

PPP pozwoli Ci uniknąć ponoszenia dużej części kosztów realizacji projektu, co z kolei oznacza minimalizację dodatkowego zadłużenia. Do tego niezwykle ważne jest znalezienie odpowiedniego partnera prywatnego, który dostrzeże potencjał Twojego projektu i wyrazi chęć współpracy. Tym właśnie zajmują się nasi eksperci, którzy opracują dla Ciebie niezbędną analizę przedrealizacyjną.

W ramach tej usługi:

 • określimy dokładnie podział działań, kosztów i zysków związanych z projektem pomiędzy JST a partnerem prywatnym,
 • wskażemy optymalną wydajność realizacji projektu,
 • opracujemy kryteria związane z projektem, takie jak funkcjonalność czy koszty utrzymania.
Skontaktuj się z nami

tel. +48 33 355 40 55
tel. +48 600 26 03 03
biuro@doradcy-samorzadu.pl
Phone