Budżety JST w dobie koronawirusa

Pandemia COVID-19 obok zagrożenia epidemiologicznego przyniosła także bolesne skutki gospodarcze, zmniejszone radykalnie obroty firm, postojowe zamiast wypłaty wynagrodzeń, zwolnienia pracowników - wszystko to będzie bardzo negatywnie oddziaływało na budżety jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wpływy z udziałów w PIT i CIT to jedne z największych pozycji dochodów.

Komu zabrać? Komu zostawić?

To najczęściej zadawane pytania, gdy samorządowcy muszą oszczędzać. W przypadku małych gmin sprawa jest oczywista, wszyscy się znają, budżety są na tyle małe (przejrzyste), że obywatelska kontrola relatywnie większej ilości radnych wymusza podejmowanie działań logicznych.

Szukaj tam, gdzie nie widzisz

"Mamy oszczędzać" - powiedział jak zawsze skarbnik. Ale jest gorzej... Główny szef powiedział to samo. No to zaczynamy szukać. Najpierw zawsze emocje - zabrać tym, których nie lubimy :). Potem już spokojnie, zaczynamy patrzeć na liczby i opisy do nich.

Jaka przyszłość obligacji przychodowych?

Emisja obligacji przychodowych nie jest obecnie popularnym sposobem finansowania inwestycji komunalnych. Do tej pory zdecydowało się na to osiem podmiotów (trzy gminy i pięć spółek komunalnych). Dzieje się tak m.in. dlatego, że emisja przedmiotowych papierów wartościowych stanowi dużo trudniejszy proces i wymaga większych nakładów

Wzięcie kredytu czy emisja obligacji?

Wzięcie kredytu czy emisja obligacji?. Co różni obligacje od kredytu? Cztery najważniejsze cechy: JST, emitując obligacje zaciąga zobowiązanie u wielu wierzycieli, a w przypadku brania kredytu – zazwyczaj u jednego, w przypadku emisji obligacji bank, którego rola jest zawężona

Wzięcie kredytu czy emisja obligacji?

Data publikacji: 30.07.2020

Co różni obligacje od kredytu? Cztery najważniejsze cechy:

Łatwo zauważyć, że finansowanie zadań JST za pomocą obligacji posiada wiele przewag nad kredytem bankowym. Oczywiście decyzja o sposobie zadłużania musi wynikać z analizy konkretnego przypadku. Warto jednak podkreślić, że obligacje umożliwiają zaciągnięcie zobowiązania jednocześnie u wielu wierzycieli, zazwyczaj na dłuższy okres czasu niż w przypadku bankowych kredytów inwestycyjnych. Obligacje najczęściej są tańszym oraz bardziej elastycznym narzędziem zewnętrznego finansowania. Efektywne koszty obsługi zadłużenia są niższe, uwzględniając wartość pieniądza w czasie. Wynika to z mniejszej częstotliwości płatności odsetek (kwartalnie, półrocznie albo rocznie), niż w przypadku kredytów (miesięcznie). Wystawca obligacji może podzielić plan emisji na konkretne przedziały czasowe oraz wielkości poszczególnych serii. To sprawia, że można precyzyjnie uruchamiać środki pod dane etapy inwestycji, a nawet faktury. W związku z tym nie ponosi się kosztów niewykorzystanych środków. Co bardzo istotne JST, decydując się na emisję obligacji, nie mają obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Przyspiesza to wydatnie pozyskanie zewnętrznego finansowania.

Zamknij